Prenájom a súvisiace činnosti

Nájdenie nájomcu, vypracovanie nájomnej zmluvy, odovzdanie/prevzatie prenajatej nehnuteľnosti, spísanie protokolu o stave meračov energií a prípadných vadách ... tým nájomný vzťah iba začína. TO VŠETKO VIEME urobiť za vás, radi však urobíme VIAC. Po dohode s vami môžeme vykonávať profesionálnu správu vami prenajatej nehnuteľnosti - pravidelne kontrolovať jej stav, dohliadať na včasnosť a úplnosť platieb, kontrolovať dodávky, spotrebu a ceny energií. Starosti prenechajte nám.