Developerské pozemky

LukaF_Moment(23).jpg

Pozemok určený pre výstavbu RD priamo v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín

Exkluzívny pozemok, vhodná príležitosť pre developerov - je určený platným územným plánom mesta Dolný Kubín na výstavbu rodinných domov! Pozemok má ideálnu polohu a dostupnosť - z mestskej časti Medzihradné...